Om Ridterapi

Om Ridterapi

Sedan -89 arbetade jag med ungdomar med olika problem. Från -92 som föreståndare och VD på mitt behandlingshem för psykiskt sköra ungdomar. Där har jag sett hästens goda inverkan på vårt psykiska och sociala välbefinnande. När så ridterapiutbildningen i Östersund blev Sveriges första akademiska utbildning i Ridterapi hade jag turen att få börja i den första årskullen av blivande ridterapeuter! I Sverige har ridterapi under många år varit lika med handikappridning. Ridningen har mycket god inverkan på spänningar vid exempelvis Cerebral Pares och kan ge lindring till MS symtom.

På senare tid har även ridterapins positiva effekter på den psykiska hälsan blivit mer förstådd. Depressioner, Anorexi, Bulemi, neuropsykaitriska handikapp och instabil personlighetsstörning är problemområden där jag kan se att våra elever har stor hjälp av ridterapin.

Ridterapiutbildningen i Östersund var tvärvetenskaplig så vi läste med kollegor som arbetade med ridterapi utifrån flera olika professioner! Det var mycket berikande och gör att vi alla som gått den utbildningen har fått kunskap om vad vi kan göra inom vår egen profession och vad som är viktigt att vända sig till en kollega med!

Ridterapi utövar man utifrån sin grundprofession. Jag har Psykodynamisk-gruppsykoterapi som grund, med ledarskap som påbyggnad.

Mitt intresse är att med hästen som medterapeut hjälpa eleven hitta känslor och styrka. Att hjälpa eleven se sina gränser, att flytta eller acceptera dem.

Tillsammans med hästen kan man lära känna sig själv. När man gjort det kan man välja förändring. Det kräver närvaro i stunden som sedan hästen ger oss respons på. Som ridterapeut hjälper jag dig att arbeta med upplevelserna. Idag är det en populär trend att träna yoga. Att arbeta med medveten närvaro, mindfulnes är välkänt. Varje hästälskare är medveten om att den egna sinnesstämningen och koncentrationen påverkar hästen och de egna känslorna. Men trots det är det inte lätt att avsluta varje dag i stallet med ett gott resultat. Ofta behöver man vägledning och handledning för att nå dit.

Det är du själv som bestämmer vilken inriktning din ridterapi ska ha.

Ridterapi är inte, eller ersätter inte, en medicinsk behandling, farmakologisk behandling eller psykoterapi. Ridterapi kan vara ett bra komplement och hjälpa dig som vill utveckla dig själv.